BJM Software

De helpende software hand


BJM Software

Passie voor software ontwikkeling

Ik zou graag zien dat iedereen zich bezig kan houden met wat ze het liefst en het best doen. Als software gebruikt kan worden om mensen te ondersteunen in (de administratie van) hun activiteiten, zou ik graag zien dat ze over applicaties beschikken die hen ook daadwerkelijk helpen en ondersteunen op een effectieve en efficiente wijze.

Ontwikkelen van software is een van mijn passies omdat het twee van mijn behoeftes vervuld. De analyse en ontwerp fases vervullen mijn behoefte aan het oplossen van puzzels: het uitdenken van werkbare oplossingen voor praktische problemen. De bouw, of implementatie, fase vervult mijn behoefte om resultaten te zien: software die ik gebouwd heb zien werken zoals bedoeld en de resultaten zien opleveren waarvoor het gemaakt is.

Ik heb plezier in het bouwen van nieuwe applicaties, en in het verbeteren van bestaande applicaties. Waar nieuwbouw het voordeel heeft dat ik kan werken op de beste manier die ik ken; laat onderhoud me leren van anderen en heeft het de bijkomende uitdaging om nieuwe functies zo goed mogelijk in bestaande in te passen.